Instalovaný výkon skupiny

W.E.B k 31.3.2017

Instalovaný výkonu skupiny W.E.B je 413,855 MW.


Z toho:

Větrné elektrárny 228 ks
Vodní elektrárny 3 ks
Fotovoltaické elektrátny 16 ks

 

Rakousko
Instalovaná kapacita 206,511 MW
Větrné elektrárny 111
Vodní elektrárny 2
Fotovoltaické elektrárny 13
Německo
Instalovaná kapacita 97,735 MW
Větrné elektrárny 52
Vodní elektrárny 1
Itálie
Instalovaná kapacita 6,427 MW
Fotovoltaické elektrárny 2
Česká republika
Instalovaná kapacita 9,08 MW
Větrné elektrárny 7
Fotovoltaické elektrárny 1
Francie
Instalovaná kapacita 63.199 MW
Větrné elektrárny 33
Kanada
Instalovaná kapacita 21,828 MW
Větrné elektrárny 20
USA
Instalovaná kapacita 9,075 MW
Větrné elektrárny 5