Co se stane, když vítr nefouká?

Vítr je vrtkavé povahy a ne vždy se přizpůsobí potřebě energie spotřebitelů. Bezvětří se musí vyrovnat energií z jiných regionů a elektráren. Avšak nejen u větrné energie je zapotřebí poskytnutí rezervní a regulační energie. Výkyvy v nabídce proudu a poptávce se vyskytují u všech forem energie.

 

Větrné turbíny samozřejmě vyrábějí energii, jen pokud fouká vítr. Jeho rychlost přirozeně kolísá. Množství dodávané elektřiny tak musí být vyrovnáváno z jiných zdrojů. Ale to není problém, ani když by podíl větrných elektráren razantně stoupl. V Dánsku je z větru vyráběno asi 20 % elektřiny, v německém Šlesvicku-Holštýnsku je to přes 30 % a proměnlivou větrnou výrobu regulovat dokáží. V České republice je to zatím méně než desetina procenta. Dle údajů Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA) mohou vznikat problémy s integrací větrných elektráren do elektrizační soustavy při jejich podílu nad 10% celkového instalovaného výkonu, což by v ČR odpovídalo cca 1700 MW.

 

Jaké množství elektřiny vyrobíme z větrných elektráren se již dnes dá navíc předpovědět na několik desítek hodin dopředu. Výhodou též je, že fouká převážně v zimě, kdy se elektřiny spotřebuje nejvíce. Větrné elektrárny se tak vhodně doplňují se sluneční energií nebo elektřinou z vody, které jsou nejdostupnější v létě, respektive na jaře. Zároveň s podporou větrné energetiky je potřebné rozvíjet i další obnovitelné zdroje energie.

 

S rozvojem větrné energetiky a rostoucím počtem elektráren klesá možnost, že se zastaví všechny najednou. Díky vzájemnému propojení lze výpadky v jednotlivých místech snadno vyrovnávat. Navíc rozptýlené zdroje mají blíže ke spotřebiteli. Snižují tedy ztráty elektřiny v síti.

 

Nutnost provozovat uhelné elektrárny jen kvůli zálohování větrných je nepravdivým argumentem. Podle mezinárodních pravidel provozování elektroenergetické sítě má každý stát povinnost udržovat v operativní záloze kapacitu odpovídající největšímu zdroji v jeho soustavě. Proto u nás musíme mít navíc 1000 MW rychle reagujících (např. přečerpávacích) elektráren – takový je totiž výkon jednoho reaktoru v Temelíně. Tato záloha kryje zároveň i větrné a ostatní elektrárny

 

Ale také nové formy akumulační technologie podpoří v budoucnu využití obnovitelné energie. Skupina renomovaných společností z oboru ekologické energie, na které má rozhodující podíl také společnost WEB Windenergie AG, založila v roce 2006 firmu PSKW Energieoptimierungs GmbH, která se zabývá vývojem systémů akumulace energie. První projekt, přečerpávací elektrárna Hiesberg, byl oficiálně představen v březnu roku 2008.