Jak drahý je větrný proud?

V přímém srovnání se může elektřina z větrné elektrárny zdát dražší než z uhelných nebo jaderných elektráren. V tomto srovnání ovšem nejsou započteny externality souvisící s výrobou v jednotlivých zdrojích. Například zavedení ekologické daně na uhlí jistě bude mít v tomto směru výrazný vliv. Z výše uvedeného srovnání cen energií z jednotlivých zdrojů také vyplývá, že se poměr ceny z větrných a klasických elektráren velmi rychle mění ve prospěch větru. Zvýšení ceny elektřiny v důsledku podpory obnovitelných zdrojů však není nijak velké. Do roku 2010 jej oficiální vládní propočty odhadují na 16 haléřů za kilowatthodinu. Dosáhne tedy pouhých asi 4 % ceny elektřiny pro domácí spotřebitele. Jak již bylo výše uvedeno, cena silové elektřiny se jen za poslední rok navýšila o 58%. Cena větrné elektřiny rychle klesá s rozvojem této technologie. Náklady na výrobu jedné kilowatthodiny z větru se během posledních dvaceti let snížily na méně než pětinu. Tento trend pokračuje.

 

Zdroj Počet let Poměr energ. náročn. x životn. Kapacitní faktor v ČR v 2008 v %
Fotovoltaika 1-3 roky 1:24 až 1:8 11,4***
Větrné elektrárny 3-8měsíců 1:100 až 1:35 25,3 u 2MW elektráren***
Jaderné elektrárny 2,5-7 let 1:16 -1:6* 87,6 a 65,6 (JEDU a JETE)***
Vodní elektrárny 4-8 měsíců 150-300** 22 u všech VE dohromady***
Těžba a zpracování ropy   1:5-1:10 Nemá smysl počítat
Plynové elektrárny 6-15 let 1:5 až 1:2 Nemá smysl počítat
Uhelné elektrárny 3-8 let 1:11-1:5* Nemá smysl počítat
Biomasa a bioplyn nejsou porovnávány

Energetická návratnost různých zdrojů energie

 

Většina zdrojů udává pouze poměr náročnosti a nikoliv počet let.
Zdroje pocházejí z Internetu s vyjímkou větrných elektráren a fotovoltaiky.
*Různá zdroje uvádějí různé hodnoty a není jasné jestli vyšší číslo zahrnuje i palivový cyklus, životnost je předpokládána na 40 let. Nověji, po rekonstruchcích ji lze předpokládat i na 60, ale častou jsou zavřeny i mladší elektrárny.
**Kanadský zdroj - Hydro Quebec, na který se většina zdrojů odvolává. Životnost po rekonstruchkcích může být i 100 let
***Energetický regulační úřad
Energetická návratnost je hodnota, který v letech vyjadřije období, kdy trvá zdroji energie než vyprodukuje tolik energie, kolik bylo vloženo do jeho výroby.
Poměr energetické náročnosti x doba životnosti - vyjadřije hodnotu násobku výkonu, který zdroj vyprodukuje při předpokládané životnosti.

 

Pomocí jedné větrné elektrárny typu Vestas V90- 3,0 MW se dá během 20 let její provozuschopnosti vyrobit asi 37 krát tolik energie, kolik jí bylo spotřebováno nejen při její výrobě, ale i provozu a likvidaci. U konvenčních elektráren obnáší tento výkonnostní faktor pouze koeficient 0,3 až 0,4, protože jim je během provozu neustále potřeba dodávat energii ve formě surovin. A nezapomínejme na fakt, že po skončení provozu lze elektrárnu jednoduše odmontovat a naprostou většinu komponentů účinně recyklovat.

 

Výroba elektřiny z obnovitelných energií je dnes podporována ve všech zemích Evropské unie. Proud se ale rovná proudu jen na první pohled. Rozdílné je v neposlední řadě způsob výroby proudu a náklady, které společnosti při tom vznikají. Příklady takových nákladů, které jsou "zespolečenšťovány", je znečištění životního prostředí u tepelných elektráren nebo náklady na trvalá úložiště a rizika u jaderných elektráren.

 

Výroba větrného proudu nemá za následek žádné škody na životním prostředí, nezpůsobuje příštím generacím žádné následné náklady a využívá "obnovitelnou formu energie". Proto je větrná energie podpořitelná. Aby se technologii větrné energie na energetickém trhu poskytla vstupní pomoc, byly vytvořeny politické rámcové podmínky, které branži propůjčují omezenou podporu na startu. Dalším rozvojem větrné technologie a úbytkem/zdražováním koncových zdrojů energie se větrný proud stává stále více cenově konkurenceschopným.

 

Pro dvoučlennou domácnost se spotřebou 3.500 kilowatthodin vyplývá přirážka za ekologický proud pokrývající náklady podpory všech forem obnovitelných energií ve výši přibližně 3,00 € měsíčně.

 

Více k tomuto tématu naleznete zde

 

Zdroje:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/110483860/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_energy_payback_time.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics#Energy_payback_time_and_energy_returned_on_energy_invested
http://www.awea.org/pubs/documents/faq2002%20-%20web.pdf
http://www.bwea.com/ref/faq.html
http://www.windpower.org/en/tour/env/enpaybk.htm
http://fti.neep.wisc.edu/pdf/fdm1063.pdf
http://www.hydroquebec.com/sustainable-development/documentation/pdf/options_energetiques/rendement_investissement.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2008/index.htm