Jak se stanu akcionářem WEB?

K tomu, abyste se stali větrným mlynářem nebo větrnou mlynářkou, stačí jedna akcie WEB. Abyste mohli vstoupit do WEB, neexistují minimální počty kusů.

 

Psychologické faktory a události mimo podnikové praktiky mají velký vliv na vývoj kurzu cenných papírů kótovaných na burze. Proti těmto pohybům burzovního barometru nahoru a dolů zaujímá odmítavý postoj velké množství investorů společnosti WEB. K navýšení báze vlastního jmění nebyl vstup společnosti WEB na burzu dosud ani nutný: sedm úspěšně provedených zvýšení vlastního jmění dosud vždy podniku umožnilo nutnou likviditu pro realizaci plánovaných projektů.

 

Jako směrnice pro vývoj hodnoty akcie WEB neslouží v první řadě nabídka a poptávka burzovních míst, nýbrž pravidelně vypočtené hodnoty firmy a akcií. Pro obchodní platformu společnosti WEB - Traderoom – na bázi internetu slouží tyto hodnoty jako orientační body pro nabídky a poptávky. Rozsah kolísání příslušně vypočtených hodnot akcií WEB byl proto dosud značně menší než u papírů kótovaných na burze.

 

Akcie WEB nelze koupit na žádné burze ani u žádné bankovní přepážky. V rámci zvyšování jmění prodává společnost WEB své nové akcie sama. Kromě nových emisí podílů společnosti WEB mohou akcionáři akcie WEB kupovat soukromě nebo prostřednictvím obchodní platformy "Traderoom" na internetových stránkách WEB.

 

Jestliže se v Traderoom kliknutím realizuje koupě, bude nabízejícímu a poptávajícímu zaslána kupní smlouva. Po jejím podepsání a po obdržení dohodnuté částky na svěřeneckém účtu společnosti WEB bude tato částka převedena prodávajícímu a nový akcionář bude zapsán v knize akcií jako nový vlastník akcií.