Ruší VTE televizní a radiový signál?

Větrné elektrárny se stavějí pouze na místech, která byla v projektové fázi schválena správci komunikačních sítí. U některých projektů může dojít k anomálii ve smyslu narušení televizního signálu, kdy točící se rotor vyvolává jev podobný jevu stroboskopickému - elektromagnetické vlnění je střídavě zastiňováno a intenzita signálu kolísá. Totéž způsobují projíždějící automobily nebo vlaky. Zmíněné kolísání je však patrné jen v bezprostřední blízkosti pohybujících se předmětů a navíc se dnes vrtule turbín nevyrábějí z kovu, nýbrž z umělých pryskyřic, takže elektromagnetické vlny neodrážejí. Stížnosti se vyskytly zhruba u desetiny projektů, a to zejména v místech, kde byla již i před stavbou VTE mimořádně nízká kvalitou televizního signálu.

 

Technicky lze problém řešit. Po změření kvality signálu odbornou firmou, se výsledky vyhodnotí a odborníci navrhnou technická řešení. Řešení je vždy takové, aby provozem VTE nebyli obyvatelé v lokalitě nijak omezeni a poškozeni. To znamená, že se lidem úpravami kvalita příjmu televizního signálu zlepší.