O společnosti

Vítr spojuje

Již odjakživa člověka přitahovalo jeho kouzlo. Síla větru je živá přírodní síla, která spojuje původ s pohybem.

Nezná hranice, které jsou přisouzeny člověku.

Aby jeho surová síla neřádila beze smyslu, pokusili se ho již dávno první průkopníci chytit, zkrotit, aby ho proměnili v čistou energii; energii, která se vrací, stále se obnovuje – spolehlivě s příštím větrem. Sklízíme tuto energii a vyrábíme z ní elektrický proud. Neupsali jsme se žádné menší výzvě než energetické revoluci 21. století. Každý z nás má volbu být součástí energeticko-politického problému – nebo součástí jeho řešení. Tváří v tvář ničení životního prostředí následkem nadměrného spalování fosilních zdrojů energie a s atomovým rizikem za dveřmi jsme se upsali využívání přirozených forem energie. Myšlence, která je v zájmu celého lidstva, která je součástí naléhavě nutného přechodu z období atomu a nafty do solárního věku.

Fikce zásobování ropou zajištěného do nedohledné budoucnosti je stále více zpochybňována.

Stále více expertů vychází z toho, že se nacházíme v druhé polovině ropného věku - fázi, v níž již nebude možné poptávku stoprocentně pokrýt odpovídající nabídkou. Současně se klade naléhavá otázka, jak dlouho si světová společnost ještě může dovolit přihřívat efekt skleníkových plynů spalováním fosilních surovin. Ze zkoumání na vrtných jádrech v ledu v Antarktidě vyplynulo, že koncentrace CO2 v atmosféře nebyla v posledních 850.000 letech ještě nikdy tak vysoká jako dnes.

Civilní využívání atomové energie leží mimo humánně etické hranice.

Překračuje časové dimenze, v nichž můžeme odpovědně jednat. Skrývá rizika, za jejichž uskutečnění člověk nemůže převzít odpovědnost ani vůči svým současníkům, ani vůči příštím generacím.

Na horizontu se rýsuje záblesk energeticko-politického obratu.

Věříme, že trvalé zdroje energie budou podstatnou součástí globální energetické budoucnosti. Sklízet sílu větru je prvořadé pole působnosti společnosti W.E.B Windenergie AG. Vizí naší společnosti je co nejvíce lidí nadchnout pro tento nastávající energetický obrat. Každý se může podílet na aktivitách a filozofii společnosti W.E.B – a tím i na budování ekologické energetické budoucnosti. Z lásky ke klimatu a životnímu prostředí pryč od fosilních zdrojů energie a atomové rizikové technologie, k ekologickému proudu vyráběnému bez poškozování životního prostředí.

Zřekněme se masivní spotřeby ropy, zemního plynu a uhlí, jakož i používání rizikové technologie jaderné energie. Toho lze dosáhnout, když co nejvíce lidí bude dělat spoustu malých věcí, které nakonec povedou k velkému cíli. My z týmu W.E.B nejen přispíváme, ale usnadňujeme také přínos ostatních.