O společnosti

Ekofilozofie

Kdo svůj produkt opatřil nálepkou "Eko", musí si nechat líbit, že bude měřen přísnějšími měřítky životního prostředí než "konvenční" podniky.

Přívlastek "ekologický podnik" musí být zasloužený úsilím v nejrůznějších oblastech. Ve středu pozornosti se nachází náš produkt, přičemž s proudem z nevysychajícího zdroje energie větru dejme tomu disponujeme "startovací výhodou". Přesto jsme si to neusnadnili a vždy jsme kladli vysoké nároky na sebe a náš podnik, co se týče ekologických snah.

Sídlo podniku Ekologický region Waldviertel

Nová centrála společnosti W.E.B se nachází v obci Pfaffenschlag ve správním okrese Waidhofen an der Thaya. Obec čítající 970 osob se nachází přibližně 10 km západně od okresního města Waidhofen an der Thaya, v převážně zemědělsky využívaném regionu bez průmyslu, ale uprostřed kopcovitého kraje tak typického pro severní Waldviertel s temnými jehličnatými lesy, vrchovištěm a políčky obilí a brambor. Společnost W.E.B Windenergie AG je od roku 2001 největším zaměstnavatelem na území obce Pfaffenschlag.

Koncept nízkoenergetické budovy se stavebně biologickým obsahem

Abychom vyhověli rostoucím požadavkům, byla v roce 2007 postavena nová kancelářská a provozní budova v Pfaffenschlagu. Nízkoenergetická budova koncipovaná v současném stylu poskytuje kromě kancelářských ploch pro správu také dost místa pro technické oddělení. Při stavbě provozní budovy v Pfaffenschlagu byl zvláštní důraz kladen na ekologické stavební materiály. Administrativní trakt byl postaven na pod ním ležící budovu a podepřen betonovými sloupy. Základní konstrukce je ze dřeva, použití velkolepých skelněných ploch zprostředkovává zvláštní atmosféru urbanistické velkoplošné kanceláře, která má opticky signalizovat filozofii podniku. S přihlédnutím k ekologickým a trvalým hlavním zásadám vznikla funkční účelná budova, v jejíž vnitřních prostorech zaplavených světlem panuje příjemná pracovní atmosféra

Teplo ze dřeva a slunce

Provozní budova je topnou energií zásobovaná pomocí tepelného čerpadla, krbových kamen a větracího zařízení. Navíc lze sluneční energii zachytit přímo přes skleněné plochy a rozvést ji do celého kancelářského komplexu pomocí promyšleného systému větrání. Díky vysoké izolační hodnotě pláště budovy je spotřeba tepla provozní budovy tak nízká, že v normálním případě lze budovu vytápět krbovými kamny stojícími v přijímací části budovy. Tepelné čerpadlo disponuje vodní nádrží o kapacitě 3.000 litrů. K větracímu zařízení se tepelné čerpadlo připojí jen v případě, že nastane také potřeba přívodu dodatečného tepla nebo chlazení. Výkonnost větracího zařízení je dimenzována tak, že do půl hodiny může dojít ke kompletní výměně vzduchu v budově. Proto v budově nejsou ani žádná okna, ale jen fixní zasklení. Větrací zařízení se používá také ke zpětnému získávání tepla, účinnost činí více než 90 %. V létě slouží systém také k chlazení prostor. Teplá voda se získává z malého solárního zařízení instalovaného na střeše. V zimě podporuje elektropatrona ohřev teplé užitkové vody.

100% proud z obnovitelných zdrojů energie

Elektrický proud ze zásuvek v nové provozní budově společnosti W.E.B pochází - nepřímo – z vlastních větrných elektráren: již dávno změnila společnost W.E.B svého dodavatele proudu. Jako výrobce 100% ekologického proudu odebírá společnost W.E.B také pro vlastní spotřebu 100% ekologický proud od společnosti oekostrom AG, v níž vlastní podíly. Také proud, který spotřebují větrné elektrárny, pochází od společnosti oekostrom AG.

Vlastní produkce solárního proudu

Dne 9. března 2007 zahájila provoz solární elektrárna v areálu nové provozní budovy a generovala hned po rozběhu obou střídačů první vlastní kilowatthodiny proudu ze slunečního světla. Fotovoltaické zařízení má výkon 5 kWp, plánovaná roční produkce energie činí přibližně 5.000 kilowatthodin. Elektrická energie generovaná ze slunečního světla pokryje část spotřeby proudu v nové kancelářské a provozní budově. Fotovoltaické zařízení projektovala a spočítala společnost PAN Ökoteam z Weitry, montáž na jižní straně skladovací haly v Pfaffenschlagu převzali technici společnosti W.E.B a firmy Rauch. Konstrukce stojanů zaručuje optimální vyrovnání a také nejlepší úhel sklonu solárních modulů, aby se mohl dosáhnout co nejlepší výtěžek solárního proudu.

W.E.B zakládá s partnery společnost PS-KW Energieoptimierungs GmbH

Přechod k obnovitelným zdrojům energie v produkci proudu postupně kráčí kupředu. Pouze kapacita větrné energie instalovaná v EU vzrostla v roce 2006 o 19 % a nyní činí přes 48.000 MW. V průběhu průměrného větrného roku tak bylo vyrobeno cca 100 TWh elektrické energie, popř. 3,3 % celkové spotřeby proudu EU.

Podstatné cíle společnosti PS-KW Energieoptimierungs GmbH jsou jak jistota zásobování, tak i stabilizace cen proudu z obnovitelných zdrojů energie. Aby se toho mohlo dosáhnout, potřebujeme kromě nasazení všech obnovitelných forem energie moderní zásobní systémy s maximální efektivností. Proto společnost W.E.B Windenergie AG založila společně s renomovanými podniky z branže ekologické energie společnost "PSKW Energieoptimierungs GmbH", která nyní bude zajišťovat urychlení vývoje zásobních systémů energie.