O společnosti

skupina W.E.B.

Firma W.E.B Windenergie AG se na trhu alternativní energie pohybuje už od roku 1994.
V současné době tvoří W.E.B tým více než 30 zaměstnanců.
Firma W.E.B má i svůj vlastní servisní tým, který má na starosti údržbu a servis našich větrných elektráren ve čtyřech různých zemích.

Historie firmy:

Firma W.E.B GmbH byla založena 11.11.1994 Ernou, Franzem a Andreasem Danglovými.
V průběhu následujících 4 let bylo uvedeno do provozu několik VTE, především v Německu, kde byla v roce 1997 založena dceřiná společnost.

1999

V červnu 1999 byla založena W.E.B Windenergie AG se základním kapitálem 500.000,- EUR – tím byl zrozen lidový produkt – větrná akcie.
Firma se začala dynamicky rozvíjet, bylo nakoupeno množství podílů v jiných společnostech podnikajících v oboru větrné energie, v letech 1999-2005 došlo celkem 8 krát k navýšení základního kapitálu firmy W.E.B Windenergie AG. Všechna tato navýšení byla prováděna na základě schválení valné hromady a to prostřednictvím emise nových akcií.

2002

V roce 2002 byla koupena španělská firma „Luz de Viento“ v Sevile, která měla jako dceřiná společnsto pro W.E.B zajistit atraktivní lokality v Andalusii. Ve stejném roce byla založena i „W.E.B Větrná Energie s.r.o.“ jako 100% dceřiná společnost v ČR.

2003

V květnu 2003 byl založen TRADEROOM – tato „burza spojila zájemce o prodej a koupi akcií W.E.B a zpřístupnila tím obchod s větrnými akciemi široké veřejnosti.
Koncem roku 2003 byla prodána španělská dceřiná společnost „Luz de Viento“ Počátkem roku 2004 provozovala skupina W.E.B již 71 větrných elektráren na území Rakouska a Německa.

2005

V roce 2005 byla do provozu spuštěna první vodní elektrárna Neubruck u Erlauftalu o instal. výkonu 520kW.

2007

V červnu roku 2007 byl zahájen provoz prvního větrného parku ve Francouzském Vauvillers (6xVestas V80/2MW).
Vzhledem k stále se rozrůstající firmě, bylo nutno vybudovat i nové kapacitně a technicky vyhovující sídlo firmy. Proto se v květnu 2006 započalo s výstavbou nové firemní budovy v obci Pfaffenschlag. Stavba byla dokončena v květnu 2007.
V lednu 2007 skupina W.E.B produkuje 1.000.000.000 kWh proudu!!
V březnu téhož roku byla uvedena do provozu naše první fotovoltaická elektrárna o výkonu 5kWp. Je umístěna na jižní straně nové firemní budovy a stala se 125 provozovaným zařízením skupiny W.E.B.

2009

V roce 2009 byly uvedeny do provozu další 2 fotovoltaické elektrárny, jedna v Itálii (2,752 MWp)a druhá v ČR (1,03 MWp). Valnou hromadou bylo také schváleno další kapitálové navýšení.
Na konci roku 2009 provozovala skupina W.E.B celkem 135 zařízení o celkovém instalovaném výkonu 209,471 MW.

2010

V roce 2010 vstoupila v Rakousku v platnost nová vyhláška o ekologické energii, která nastavila výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů tak, že umožnila realizaci dlouho přípravovaných projektů v Rakousku. S uvedením naší 2MW VTE Mauerstrenck do provozu překročil instalovaný výkon všech VTE v Rakousku 1.000MW. V říjnu bylo vydáním nových akcií na jméno nastartováno 10. Navýšení kapitálu W.E.B. Součástí tohoto procesu bylo i v listopadu 2011 zahájené první vydání „větrných“ dluhopisů s garantovaným výnosem 5%. Díky těmto kapitálovým opatřením se podařilo získat celkem 15,4 MIO EUR pro další rozvoj. Základní kapitál W.E.B. Windenergie AG se navýšil z 27.450.000EUR na 28.845.300EUR. V oběhu je tedy 288.453 W.E.B. akcií na jméno.

2011

V roce 2011 byla založena dceřinná společnost „WEB Wind Energy North America Inc“.

2012

V roce 2012 byla vydána kniha, jejímiž autory jsou všichni tři členové představenstva firmy, s názvem V=S+Z: poslední rovnice Energiewende. Bylo také nakoupeno první W.E.B elektroauto.

2013

V roce 2013 byla postavena první větrná elektrárna v Kanadě.
W.E.B začala podporovat své akcionáře v jejich osobní „Energiewende“ prostřednictvím „Energiewende- stavebnice“.
W.E.B se stala obchodníkem s energií: zrodil je W.E.B – zelený proud.

 

Produkce W.E.B.
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Celkem MWh
k 31. 12.
  974.437 1 011.418 724.446 723.414 590.374 526.556 514.708
Z toho:
Větrná energie   949.253 991.599 704.523 703.784 571.838 506.625 496.457
Fotovoltaická energie   19.016 13.642 12.534 12.475 11.230 11.150 10.639
Vodní energie   6.138 6.177 7.389 7.155 7.306 8.781 7.612
Přehled a mapa instalovaných elektráren

Pro kompletní přehled instalací klikněte zde

Instalovaná kapacita
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Celkem MW
k 31. 12.
504,1 461,8 414,8 411,9 333,9 304,2 282,6 261,5
Z toho:
Rakousko 229,5 228,8 207,5 205,4 189,8 172,2 159,9 138,8
Německo 99,7 96,3 97,7 96,9 88,4 88,4 82,4 82,4
Francie 84,8 84,8 63,2 63,2 24,8 24,8 24,8 24,8
Kanada 39,8 21,8 21,8 21,8 15,4 3,3 0 0
Česko 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Itálie 32,1 12,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
USA 9,1 9,1 9,1 9,1 0 0 0 0
Hospodaření skupiny W.E.B.
V MIO € 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Obrat   85,5 88,4 66,3 66,6 54,0 48,1 47,2
Provozní výsledek hospodaření   24,0 27,5 16,8 21,5 16,5 15,5 16,4
Finanční výsledek   -10,1 -8,4 -7,3 -8,4 -7,0 -7,2 -6,5
Zisk před zdaněním   13,8 19,1 9,5 13,1 9,5 8,3 9,9
Zisk po zdanění   10,6 15,9 6,6 9,3 7,1 6,1 6,4
Celková aktiva   550,2 510,4 519,9 415,8 387,7 316,9 278,9
Vlastní kapitál   140,7 124,3 129,3 107,4 99,9 86,9 82,8
Kvóta vl.kapitálu %   25,6 24,4 24,9 25,8 25,8 27,5 29,7
CF z provozní činnosti   50,5 56,4 38,6 46,4 34,7 38,6 27,2
Investice   70,0 22,3 117,9 53,0 68,6 58,6 39,9
Rentabilita vl. kapitálu %   8,0 12,5 5,6 9,0 7,6 7,2 7,9
Zisk na akcii   27,5 48,0 17,1 29,9 25,0 21,7 22,3