Staňte se akcionářem W.E.B AG

Detaily

Považujeme se za otevřenou společnost s účastí občanů

Spalování fosilních surovin ohrožuje klima a životní prostředí. Rizika zásobování proudem z jaderné energie zůstávají nevypočitatelná a pro stále více lidí neospravedlnitelná. Ve 21. století jsou žádané nové koncepty získávání energie. Společnost W.E.B Windenergie se od svého založení v roce 1994 soustředí na nevyčerpatelný zdroj energie – vítr - k výrobě energie.

Naším naléhavým přáním od začátku bylo nadchnout co nejvíce lidí pro tuto obnovitelnou formu získávání energie. Považujeme se za otevřenou společnost s účastí občanů: každý je u nás vítán a může se u nás stát „větrnou mlynářkou" nebo "větrným mlynářem". S jednou akcií je ekologicky vyrobena průměrná roční spotřeba proudu jedné domácnosti. Tento koncept byl nejen ekologický, nýbrž i ekonomicky úspěšný a díky němu jsme zaujali vedoucí postavení na rakouském trhu.

Akcie W.E.B jako akcie na jméno

Akcie společnosti W.E.B Windenergie AG je akcie na jméno a nejedná se o cenný papír na majitele. Není kótovaná na burze a ani tam s ní nemůže být obchodováno. Každý akcionář je při nabytí své akcie W.E.B jmenovitě zapsán do knihy akcií. Podobně jako v pozemkové knize je zde každý vlastník akcií zapsán s číslem svých akcií.
Pro vlastnická práva k akcii W.E.B je rozhodující tento zápis v knize akcií a ne držení akciové listiny jako u klasických akcií na majitele.

WKN (identifikační číslo cenného papíru)/ISIN (International Securities Identification Number) zní: 068431/AT0000684311 W.E.B Windenergie AG.

Nominální hodnota

Nominální hodnota odpovídá rozdělení cenného papíru a uvádí původní hodnotu při vydání: v červenci 1999 byla akcie společnosti W.E.B vydávána za nominální hodnotu 1.000,- €. Výsledkem srovnání hodnoty při vydání se současnou tržní hodnotou je dosavadní zvýšení hodnoty akcie.
6. července 2004 byla akcie rozdělena v poměru 1:10. Jedna akcie W.E.B s nominální hodnotou 1000,-- € nyní odpovídá deseti akciím s nominální hodnotou € 100,--.

Údaje o akciích

Počet vydaných akcií 288.453
Základní kapitál € 28.845.300
ISIN AT0000684311

 

Vlastní prodej místo obchodování na burze

S akciemi W.E.B lze obchodovat na internetových stránkách společnosti W.E.B.

Ve W.E.B-Traderoom je bezplatně a anonymně určen pro ty, kdo poptávají či nabízejí akcie společnosti W.E.B.
Po registraci mohou pod vlastním uživatelským jménem umístit svou nabídku, popř. svou poptávku na domovské stránce a také sami přijímat nabídky nebo činit poptávky.

Zde přejdete do Traderoom

Realizaci koupě (zaslání odpovídajících smluv poštovní cestou) převezme společnost W.E.B. Tato služba je bezplatná.
Pro provedení platby byl zřízen notářský svěřenecký účet zaručující jistotu v platebním styku.

Kontakt a informace: Michaela Weichselbraun & Birgit Fuger,
tel.: +43(0)2848/6336-20,
e-mail: investor@web.energy

Orientace na hodnotu místo orientace na vyplácení

Společnost W.E.B Windenergie zaznamenala od svého založení pozoruhodnou fázi růstu. Reinvestování nahospodařeného kapitálu patří v této expanzi k firemní strategii. Až do dalšího rozhodnutí proto nebudou – pokud valná hromada nerozhodne jinak – vypláceny žádné dividendy.
Vedle potřeby kapitálu podniku v současném období růstu se pro tuto firemní strategii může argumentovat také daňovým důvodem: jestliže se akcie prodají se ziskem po roce jejich držení, nemusí se tyto zisky zvlášť zdaňovat. Jestliže se naproti tomu vyplatí dividendy, musí rakouské akciové společnosti odvést finančnímu úřadu za každého akcionáře 25% daň z kapitálových výnosů. Zjištění hodnoty akcií W.E.B Hodnota firmy/akcií: společnost W.E.B Windenergie AG spočítá metodou "Discounted Cash Flow (Flow to Equity) (krátce "metoda DCF") dvakrát ročně aktuální hodnotu podniku. Z výsledku tohoto mezinárodně běžného postupu ocenění podniku se odvodí příslušná aktuální hodnota akcií. Auditor vypočte jednou ročně metodou DCF hodnotu firmy. Tento nákladný výpočet představuje nejrealističtěji hodnotu firmy a akcie. Akcionářům a zájemcům o akcie W.E.B slouží hodnota DCF k orientaci o vývoji hodnoty jejich cenného papíru.
Finanční oddělení společnosti W.E.B vypočte stejnou metodou rovněž dvakrát ročně hodnotu firmy a akcií.

Posudek hodnoty firmy je k nahlédnutí v kanceláři W.E.B:

W.E.B Windenergie AG
Davidstraße 1
3834 Pfaffenschlag