Staňte se akcionářem W.E.B AG

Způsob obchodování s akciemi

W.E.B-Traderoom

Ve W.E.B-Traderoom je bezplatně a anonymně určen pro ty, kdo poptávají či nabízejí akcie společnosti W.E.B.
Po registraci mohou pod vlastním uživatelským jménem umístit svou nabídku, popř. svou poptávku na domovské stránce a také sami přijímat nabídky nebo činit poptávky.

Zde přejdete do Traderoom

Realizaci koupě (zaslání odpovídajících smluv poštovní cestou) převezme společnost W.E.B. Tato služba je bezplatná.
Pro provedení platby byl zřízen notářský svěřenecký účet zaručující jistotu v platebním styku.

Kontakt a informace: Michaela Weichselbraun & Birgit Fuger,
tel.: +43(0)2848/6336-20,
e-mail: investor@web.energy

Kupní smlouva

Jak pro obchodování, tak i současně pro hlášení převodu slouží kupní smlouva. Prodávající akcií W.E.B si zpravidla kupní smlouvu již vyžádali v kanceláři W.E.B.

Hlášení do knihy akcií

Protože se jedná o akcie na jméno, u nichž jsou jména majitelů v knize akcií firmy přiřazena k určitým číslům, musí se převod akcií hlásit společnosti W.E.B Windenergie AG. Tato informace je předpokladem pro to, aby změna vlastnického poměru mohla být zapsána do knihy akcií. Formální je zaslání originálu kupní smlouvy společnosti W.E.B.

Zdanění

Prodej akcií je při účasti ve společnosti méně než 1 % zásadně osvobozený od daně. Dodržet je ovšem třeba spekulační lhůtu. Je to období od nabytí akcií do prodeje akcií, které činí podle současných zákonů jeden rok. Jestliže bude akcie prodána mimo spekulační lhůtu, podléhá "zisk hodnoty" (rozdíl mezi kupní a prodejní cenou) dani ze zisku spekulačního obchodu. Jiná ustanovení platí pro akcie nacházející se v podnikovém jmění firmy a zahraniční investory.

Výpis z knihy akcií

Na přání obdrží kupující po uzavření smlouvy aktuální výpis z knihy akcií o příslušných akciích. Jednou ročně je výpis z knihy akcií zaslán automaticky. Při zvýšení jmění obdrží akcionáři práva na odběr nových akcií. Jestliže lhůta pro uplatnění práv k odběru ještě neuplynula, uvede se na výpisu z knihy akcií rovněž, zda právo na odběr této akcie již bylo či nebylo využito.

Nabídka odkoupení akcií společnosti Windkraftanlagen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. (prohlášení z roku 1999)

Nabídka společnosti Windkraftanlagen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. pocházející z doby založení akciové společnosti:

Poznámka: Nabídka již nebyla v posledních pěti letech použita na základě bezproblémové funkce traderoom, na který se odkazuje v případě dotazů se spekulativním pozadím. Další informace k tomu obdržíte na telefonním čísle 0664/40 32 971